Business & Café

Versenyjogi kiskalauz - #2 Üzleti titok és titoksértés

07 jún 2017

A cég nyereségessége mindig egy üzleti titkon alapul. Mi van akkor, ha egy üzlettárs, vagy egy alkalmazott kiszivárogtatja, esetleg le is nyúlja azt? Minden, amit tudnod kell az üzleti titkokról!

54772156-30c5-4f94-830d-784d0a58d476.jpg

Mi az üzleti titok? Mi van akkor, ha lenyúlják, lenyúlták az ötletem? Lehet ezt egyáltalán, és mi van akkor, ha megtörténik?

Az üzleti titok fogalma

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét veszélyeztetné.

Ezen felül az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a törvény alkalmazásában: védett ismeret).

20150611142545-surprising-downsides-being-clever-man-eyeglasses-smart.jpeg

Tilos az üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. [Tpvt. 4. § (1)]

Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg. Ideértve az üzletkötést megelőző olyan tájékoztatást, tárgyalást és ajánlattételt is, amelyet nem követ szerződéskötés, vagy bizalmi viszonybanmunkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban szerzett módot.

Mi minősül üzleti titoksértésnek?

Ha valaki üzleti titkot

 • tisztességtelen módon megszerez
 • tisztességtelen módon felhasznál
 • jogosulatlanul mással közöl
 • jogosulatlanul nyilvánosságra hoz

tumblr_n3bpbgh8ys1tubinno1_1280.jpg

Mi van akkor, ha lelép az alkalmazott és ránk nyit egy hasonló, vagy ugyanolyan vállalkozást?

 • Azt, hogy az elért szellemi tudásszintet (évek alatt felgyűlt élettapasztalatot) az általuk alapított gazdálkodó szervezetbe (cégbe, vállalkozásba, stb.) átvitték, jogilag nem kifogásolható.
 • A törvény értelmében azonban, ha az új gazdálkodó szervezet által kifejtett tevékenység lényegében vagy teljes egészében azonos a korábbi gazdálkodó szervezet működését jellemző tevékenységgel, az már jogsértő. [Tpvt. 4. §.]

Az én üzleti titkom alapján kezd el valaki vállalkozni, gyártani, forgalmazni?

 • Ebben az esetben nem csak ismeri valaki az üzleti titkot, hanem alkalmazza is azt.
 • Ez az üzleti tisztesség megsértésének számít, amit a törvény tilt.
 • Az üzleti tisztesség sérelmét jelenti ugyanis, ha a gazdasági tevékenység folytatója alapvető erkölcsi normákat, illetve jogszabályokat hagy figyelmen kívül.

És ha valaki nyilvánosságra hozza az üzleti titkaim?

 • Jogsértést követ el az - az üzleti titok jogosultjával nem azonos - személy, aki egy harmadik személy tudomására hozza az üzleti titkot (üzleti titok közlése), anélkül, hogy erre fel lenne jogosítva (jogosulatlan közlés)
 • Megállapításának nem feltétele, hogy a jogsértő tisztességtelenül jusson az üzleti titok birtokába, azaz akkor is megállapítást nyer a Tpvt. 4. §-ának sérelme, ha az üzleti titkot jogszerűen megismerő személy az üzleti titok jogosultjának vagy valamely jogszabálynak a felhatalmazása nélkül más, harmadik személy tudomására hozza az üzleti titkot.

Mi van, ha az ötletemet nyúlják le?

 • Az nem minősül üzleti titoknak.
 • Fontos továbbá, hogy pusztán egy ötlet nem bír olyan erővel, amely megfelelően védhető, így a jogalkotó erre különösebb jogvédelmet nem tart fenn. Amennyiben már know-howról, eljárásról, működő mechanizmusról beszélünk, onnantól véd minket a jog!

Kövess minket a közösségi médiában is!

Egy kattintás most milliókat érhet!

ending_fb_2.png

ending_insta_2.png

ending_yt_2.png

süti beállítások módosítása