Business & Café

Versenyjogi kiskalauz - #1 Hírnévsértés, hírnévrontás

31 máj 2017

Senki nem szereti a riválisait, és ritkán mondunk róluk jókat. Viszont nagyon kell figyelni, mi hangzik el, mert akaratlanul is nagy bajba keveredhetünk!

mv5bmji5mte1nju0ov5bml5banbnxkftztcwndq2mtq2nq-_v1.jpg

Egész nap kommunikálunk, és bizony nehezen álljuk meg, hogy olykor ne szenteljünk pár "ízes" percet, ahol előszedjük a riválisaink, ellenségünk összes negatív tulajdonságát. Ez még önmagában ártatlannak tűnik, de nagyon vékony a határ, hogy ezt meddig tehetjük meg, kik előtt, és milyen formában.

Te vajon tisztában vagy a részletekkel? Ha nem, akkor csekkold!

Törvényi háttér

 • Alaptörvény VI. cikk (1) „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák."
 • Alaptörvény IX. cikk (1) „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.”

Magyarázat

 • Nincs kifejezett különbség a tényközlés és az értékítélet között.
 • Független a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől, akár a valóságtartalmától is.
 • Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észérveken alapul.
 • A szintén alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, becsület, jó hírnév azonban az értékítéletben megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek védelmében a büntetőjogi felelősség érvényesítése sem tekinthető - általánosságban - aránytalannak, így alkotmányellenesnek (36/1994. (VI. 24.) AB hat.)

A jogszabályi háttér célja, hogy a piacon ne lehessen a versenytárs személyére, az általa végzett tevékenységre vonatkozó inkorrekt információ terjesztésével tisztességtelenül előnyre szert tenni.

Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni, ugyanis ez a versenytárs jó hírnevét és hitelképességét hátrányosan érinti.

Kifejezések magyarázata

 • Goodwill – az adott vállalkozásról kialakult kedvező kép (termelési-szolgáltatási színvonal, termékei minősége)
 • Hitelképesség nem csupán a szűkebb értelemben vett financiális hitelképességét kell érteni. Ide tartozónak tekinthető a vállalkozás pénzügyi helyzetének rendezettsége
 • Valótlan tény állítása – Valóságnak meg nem felelő tények, körülmények szóbeli vagy írásbeli közlése
 • Valótlan tény híresztelése – Mástól szerzett információ továbbadása
 • Valós tények hamis színben történő feltüntetése – Egy összetett tényállásból csak a versenytársra hátrányos mozzanatokat emelik ki, amelyek önmagukban igazak, az így kialakított kép mégis hamis lesz

Hírnévsértés - Valótlan tény állítása

 • Valamely személy hírnevét elsősorban az olyan, vele összefüggésbe hozható közlés sértheti, amely valótlan tényt állít. Ez az állítás nemcsak nyíltan történhet, hanem a valótlan tényre történő célzással, utalással (BH2002.221)
 • Versenytárs által megjelentetett kisebb példányszámú, adott vásárlói körnek szánt nyomtatványban azt állítják, hogy megszűnt az a termék, melyet a versenytárs forgalmaz.
 • A jó hírnév oly módon is megsérthető, hogy a vállalkozás egyfajta közvetítőszerepet betöltve továbbadja a mástól szerzett, a versenytárs jó hírnevét sértő, illetőleg veszélyeztető információt
 • Nem alapozza meg a jogkövetkezmények alóli mentesülést, hogy az információt változatlan formában továbbította
 • A szakmai gondosság követelménye alapján minden vállalkozástól elvárható, hogy az általa a versenytársáról adott információ valóságnak való megfelelését ellenőrizze (Büntetőjogi bírói joggyakorlat – rágalmazás)

Hírnévsértés - Valós tények hamis színben történő feltüntetése / ferdítés

 • A versenytárs ugyan valós tényt közöl, azonban ezt hamis színben tünteti fel („ferdítés”), s ezáltal a valós tény a közlés címzettjei, illetve észlelői számára már nem tényleges tartalmát közvetíti, illetve egy, a valóságnak meg nem felelő üzenet közvetítésének válik eszközévé.
 • Példák: 
  • A vele szemben kezdeményezett felszámolási eljárásról olyan szövegkörnyezetben adott tájékoztatás, amely azt a látszatot keltette, hogy a vállalkozás azon cégek közé sorolandó, amelyekről az volt a feltevés, hogy tőkeerősek, s ez a feltevés a felszámolásra tekintettel tévesnek bizonyult. Ez a beállítás arra vezetett és az üzletfelekben az a feltevés rögzült, hogy a vállalkozás felszámolás alá került.
  • Ha valaki az általa megismert tények alapján bűncselekményt vélelmez, és feljelentést tesz, jogait rendeltetésszerűen gyakorolja és önmagában emiatt nem ütközik a valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevének, vagy hitelképességének sértése, illetőleg veszélyeztetése tilalmába. [BDT2002. 714.]
  • Azonban ha a feljelentő tudatában van annak, hogy a feljelentett nem követte el a feljelentésben megjelölt cselekményt, az tisztességtelen piaci magatartásnak minősül. (BH2005. 326)

Figyeljünk oda! A versenytárs jó hírnevének vagy hitelképességének a sérelme vagy veszélyeztetése egyúttal a versenytárs becsületét is csorbíthatja, s így alkalmas lehet a rágalmazás vagy a becsületsértés tényállásának a megvalósítására!

Kövess minket a közösségi médiában is!

Egy kattintás most milliókat érhet!

ending_fb_2.png

ending_insta_2.png

ending_yt_2.png

süti beállítások módosítása